ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Algemeen


De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant, hierna aangeduid als “je” worden geplaatst bij Finest Denim VOF, hierna aangeduid als “Finest Denim”, “ons” of “wij”, Finestdenim.com.

Door bestellingen te plaatsen op FinestDenim.com of door er op een andere manier gebruik van te maken, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden. Alvorens te bestellen dien je de Algemene Voorwaarden te lezen en te begrijpen. 

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan en niet in de hoedanigheid van een bedrijf handelen, met een woonadres in Nederland kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op FinestDenim.com worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. 

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op FinestDenim.com ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

Finest Denim wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

2. Prijzen en verzendkosten


De prijzen die zijn vermeld op FinestDenim.com zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de mogelijke verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaard verzendkosten bedragen € 7,20.

3. Bestelling/contractafsluiting


Je kunt bestellen via FinestDenim.com. Ga voor meer informatie naar onze FAQ-page of neem contact op met onze klantenservice. 

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal Finest Denim je hiervan op de hoogte stellen en je vragen om contact op te nemen met de klantenservice die de terugbetaling zal afhandelen.

4. Levering


Finest Denim gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestellingen af te leveren op een woonadres of afhaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze. 

Finest Denim streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 1 werkdag na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, dan kun je de bestelling annuleren.

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de track&trace vermeldt. 

Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met onze klantenservice.

5. Herroepen van een bestelling


Je kunt tot 14 dagen na ontvangst van je bestelling een beroep doen op het herroepingsrecht. Na deze melding heb je nogmaals 14 dagen om de artikelen te retourneren. Na ontvangst van de geretourneerde producten heeft Finest Denim 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag terug te storten. Als de artikelen aan jou in rekening zijn gebracht, ontvang je het bedrag inclusief de standaard verzendkosten en exclusief de retourkosten terug, mits hiervan sprake is. Mocht je bepaalde artikelen willen behouden en slechts een deel van de bestelling willen annuleren, dan worden de verzendkosten niet vergoed.
Producten dienen geurloos en ongedragen teruggestuurd te worden. Het passen van producten valt niet onder het dragen van kleding. Producten dienen in de originele staat en zonder schade geretourneerd te worden. Beschadigde, gedragen, en geurende producten worden niet geaccepteerd.

6. Klachtenregeling


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via info@finestdenim.com, telefoon of de klantenservice worden gemeld bij Finest Denim, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. Bij Finest Denim ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Finest Denim binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@fnestdenim.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

7. Retourzendingen


Finest Denim garandeert een volledige vergoeding, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

Al onze pakketten bevatten een voorgedrukt retourformulier dat je kunt gebruiken als je artikelen terug wilt sturen. Meer informatie over retourneren vindt je onder Retourbeleid op onze website. 

Je kunt het jouw retour afgeven bij een postagentschap in Nederland.

De terugbetaling wordt uitgevoerd via dezelfde betaalwijze die je hebt gebruikt voor je aankoop. Je kunt je terugbetalingen ook gebruiken om artikelen te ruilen. Verzendkost-en worden terugbetaald wanneer je de volledige bestelling retourneert. Het kan tot 14 dagen duren voordat de terugbetaling is verwerkt. 

8. Betaalwijzen


Je kunt je artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.

Creditcard of betaalpas 

Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruik maken van een geldige creditcard of betaalpas (met VISA of Mastercard-logo). Finest Denim behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/betaalpas te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren. De creditcard-betalingen worden afgehandeld door Stripe en na bestellen direct van de creditcard-rekening afgeschreven. 

iDEAL 

Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruikt maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.

Paypal

Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je Paypal-account om de betaling te voltooien. Je betaling wordt onmiddellijk van je Paypal-rekening afgeschreven.

FINEST DENIM kortingscodes 

Je kunt ervoor kiezen om je hele bestelling of een deel van je bestelling op finestdenim.com te betalen met FINEST DENIM kortingscodes. 

Overige 

Je bent verplicht om een correct e-mailadres op te geven en FINEST DENIM te informeren als je e-mailadres is gewijzigd. FINEST DENIM is gerechtigd om betalingsverzoeken naar je e-mailadres te versturen. Bij het uitblijven van betalingen. 

Je ontvangt de wettelijk vereiste factuur in de verzendbevestiging mail.

9. Onze aansprakelijkheid


Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van FINEST DENIM als het gaat om zaken die wij op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten.

FINEST DENIM aanvaardt aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze medewerkers of vertegenwoordigers. We zijn niet uit op uitsluiting van aansprakelijkheid als gevolg van misleiding door onze medewerkers of vertegenwoordigers. Bij schending van deze Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.

FINEST DENIM is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op finestdenim.com is beperkt tot het totale bedrag van je bestelling.

10. Kleuren en afmetingen


We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

De afmetingen van de items op finestdenim.com zijn uitsluitend richtwaarden. Ze zijn bedoeld om jou een idee te geven van het model of de pasvorm van dat specifieke item en bieden geen garantie voor de werkelijke afmetingen van het item dat je ontvangt. De definitieve afmetingen van een item kunnen variëren afhankelijk van het voor de productie gebruikte materiaal.

11. Garantie


Als de door jou gekochte artikelen gebreken vertonen, zal FINEST DENIM de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.

12. Overdracht


FINEST DENIM behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling [inclusief eventuele betalingstermijnen] in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

13. Onschendbaarheid


Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

14. Eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op finestdenim.com berusten bij FINEST DENIM en haar dochterondernemingen of licentiegevers. Ieder gebruik van finestdenim.com of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van FINEST DENIM.

15. Bedrijfsinformatie


FINEST DENIM

Statutair gevestigd: Cruquiuszoom 51
2142 EW Cruquius, Nederland

Kamer van Koophandelnummer: 71081100

Contactgegevens: FINEST DENIM Klantenservice

E-mail: info@finestdenim.com

Telefoon: +31641868897